Cùng Unlock FM
tham gia thử thách
‘No Tech Wednesday’

Trong 1 tháng tới, sau những giờ làm việc và học tập mỗi thứ 4, chúng ta hãy cùng cất tất cả những thiết bị điện tử đi để nghỉ ngơi và làm những việc mình yêu thích nhé.

Hãy để lại email của bạn ở dưới để đăng ký cho thử thách này. Unlock FM sẽ gửi thư nhắc nhở cùng với những gợi ý các hoạt động "không công nghệ" vào thứ 3 hàng tuần!

    Unlock FM tôn trọng quyền riêng tư của các bạn. Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.